Forskningsportalen fou.no

Tidligere leder av Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling Olav Bjerkholt føyer seg inn i rekken av kritikere som reagerer på institusjonens omorganisering.

Kronikk: Noralv Veggeland, Professor i offentlig politikk, Høyskolen i Innlandet, Lillehammer

NTNU med på å utvikle sjømatutdanningen i Asia

Den asiatiske stillehavsregionen er verdens største produsent av sjømat, men har lite masterutdanning å tilby i marine ressurser og akvakultur. NTNU og flere universiteter i verden har fått en million euro for å få på plass et masterprogram i utnyttelse av marine ressurser for asiatiske universiteter.

– Å unngå plast er veldig enkelt. Vi kan halvere plastforbruket vårt ved noen enkle forandringer i hverdagen, skriver miljøpsykolog Isabel Richter i denne kronikken. Hun leder et prosjekt som jobber med plastforsøpling i turismebransjen.

Kronikk: John Maynard Keynes (1883 -1946) var en stor britisk økonom, og skapte på mange måter de bærende prinsippene for etterkrigstidens sosialdemokratier.

11 nye doktorer ved HiOA

Rektor Curt Rice og prorektor Morten Irgens delte ut vitnemål for forskning og utvikling til de elleve doktorene som har disputert i 2016 og fram til nå.

Surfing i unikt kulturlandskap Foto:Stan Shebs

Frå heile verda kjem stadig fleire ungdomar for å prøve bølgjene i Hoddevik på Stad. Inne på land kan den siste bonden om nokre år kome til å avvikle drifta.