Rektor Curt Rice og prorektor Morten Irgens delte ut vitnemål for forskning og utvikling til de elleve doktorene som har disputert i 2016 og fram til nå.