Et solid løft er nødvendig for å nå det politiske målet om at tre prosent av BNP skal brukes til forskning.