Forskningsportalen fou.no
Facebookaksjon gir millioner til barnekreftforeningen

Et kjedebrev på Facebook har i løpet av kort tid gitt barnekreftforeningen over 3,6 millioner kroner og pengene fortsetter å strømme inn.

I flere tusen år har vi mennesker høstet av naturens ressurser, og slik har vi bidratt til å forme landskapet. Mye av naturen rundt oss er derfor ikke bare påvirket av vår tilstedeværelse, men direkte formet av langvarig og systematisk bruk.

Det slår Nordens Nordens Välfärdscenter i en ny forskningsrapport. Forskerne har forsket på barn i fosterhjem med fokus på helse og skolegang.

De norske forskningsinstitusjonene NTNU, SINTEF Energi og MARINTEK går ikke videre med planen om å etablere en åpen forskningsinfrastruktur for offshore vindkraft i samarbeid med EU-konsortiet HiPRWind.