Forskningsportalen fou.no
Produktivitet for USAs militære forsvar

Kronikk: Produktivitet for USAs militære forsvar.

Illustrasjonsfoto: GK

Strengere energikrav gir oss bygninger med svært lavt oppvarmingsbehov, selv på kalde dager. Med god prosjektering og drift kan hele behovet dekkes med temperert luft fra ventilasjonsanlegget.

Industriprodusert mat bidrar med cirka 75 prosent av det saltet vi får i oss i løpet av en dag. Nå samarbeider matindustri og forskere om å redusere saltmengden.

I flere tusen år har vi mennesker høstet av naturens ressurser, og slik har vi bidratt til å forme landskapet. Mye av naturen rundt oss er derfor ikke bare påvirket av vår tilstedeværelse, men direkte formet av langvarig og systematisk bruk.

Det slår Nordens Nordens Välfärdscenter i en ny forskningsrapport. Forskerne har forsket på barn i fosterhjem med fokus på helse og skolegang.

De norske forskningsinstitusjonene NTNU, SINTEF Energi og MARINTEK går ikke videre med planen om å etablere en åpen forskningsinfrastruktur for offshore vindkraft i samarbeid med EU-konsortiet HiPRWind.