Forskningsportalen fou.no

Over halvparten av utgiftene til bioteknologisk forskning i Norge i 2015 var knyttet til medisinsk forskning.

Ungdommen viktig for havet

Regjeringen har lagt fram sin havstrategi. Arbeiderpartiet vil at Norge skal sette internasjonal dagsorden for en bærekraftig bruk av havressursene. Forskning og næringsliv er sentrale aktører i politikernes ambisjoner.

Forsker på is i arktis

Fysiker Ane Schwenke Fors har nylig skrevet en doktorgradsavhandling der hun har optimalisert metodene for iskartlegging til havs i Arktis. Overvåkning med bruk av satelittbilder er et av verktøyene som brukes.

Helseforetak og kritiske perspektiver

De Regionale Helseforetakene (RHF) vil bli et het diskusjonstema i den kommende politiske debatten fram mot Stortingsvalget.

Verdens malariadag 25 april

25 april markerte WHO verdens malariadag. Dagen ble stiftet i 2007, og formålet med dagen er å bidra til bedre utdanning og økt kunnskap runt sykdommen.

Flytende byer på havet

Med sin ekspertise innen havteknikk kan Singapore bygge flytende byer i sjøen til både industri og boliger. Når får de støtte fra SINTEF.

Illustrasjonsfoto: GK

Strengere energikrav gir oss bygninger med svært lavt oppvarmingsbehov, selv på kalde dager. Med god prosjektering og drift kan hele behovet dekkes med temperert luft fra ventilasjonsanlegget.

Industriprodusert mat bidrar med cirka 75 prosent av det saltet vi får i oss i løpet av en dag. Nå samarbeider matindustri og forskere om å redusere saltmengden.

I flere tusen år har vi mennesker høstet av naturens ressurser, og slik har vi bidratt til å forme landskapet. Mye av naturen rundt oss er derfor ikke bare påvirket av vår tilstedeværelse, men direkte formet av langvarig og systematisk bruk.