Forskningsportalen fou.no

Globalisering, det vil si mer handel og investeringer over landegrensene, har bidratt til stor sosial og økonomisk ulikhet i mange land i verden.

Det slår Nordens Nordens Välfärdscenter i en ny forskningsrapport. Forskerne har forsket på barn i fosterhjem med fokus på helse og skolegang.

De norske forskningsinstitusjonene NTNU, SINTEF Energi og MARINTEK går ikke videre med planen om å etablere en åpen forskningsinfrastruktur for offshore vindkraft i samarbeid med EU-konsortiet HiPRWind.