Forskningsportalen fou.no

Disputas: Former av hverdagsliv

Kalender
foukalender@gmail.com
Dato
16.01.2019 10:15 - 12:15
Sted

Beskrivelse

Cand.philol. Caroline Ugelstad ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d):https://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2019/ugelstad.html

Location information

Gamle festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Land
Norge
Fylke
Oslo
Gatenavn
Kristian IVs gate 8