Forskningsportalen fou.no

Disputas: Lene Støkken Høydahl - Immunologi

Beskrivelse

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2018/hoydahl-lene-stokken.html

Location information

Seminarrom 1 B2.U001, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Land
Norge
Fylke
Oslo
Gatenavn
Sognsvannsveien 20