Forskningsportalen fou.no

Disputas: Fartein Valens orkestermusikk

Kalender
foukalender@gmail.com
Dato
16.03.2018 12:15 - 14:15
Sted

Beskrivelse

Master Thomas Erma Møller ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.):http://www.hf.uio.no/imv/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2018/moller.html

Location information

Salen, ZEB-bygningen, Blindern

Land
Sverige
Fylke
Dalarnas län
By
780 67 Sälen