Forskningsportalen fou.no

Disputas: Gry Irene Skodje - Klinisk ernæring

Beskrivelse

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2018/skodje-gry-irene.html

Location information

Store auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Oslo

Land
Norge
Fylke
Oslo
Gatenavn
Sognsvannsveien 9