Forskningsportalen fou.no

Disputas: Kjønn i vikingtiden: mer enn barske menn og stolte husfruer?

Kalender
foukalender@gmail.com
Dato
13.02.2019 10:15 - 12:15
Sted

Beskrivelse

Master Marianne Moen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:https://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2019/moen.html

Location information

Kristian IVs gate 8, 0164 Oslo, Norge

Land
Norge
Fylke
Oslo
Gatenavn
Kristian IVs gate 8