Forskningsportalen fou.no

Disputas: Rona Natalie Cabo - Ernæringsvitenskap

Beskrivelse

http://www.med.uio.no/imb/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2017/cabo-rona-natalie.html

Location information

Rikshospitalet B: Blått Aud 3, Sognsvannsveien 20

Land
Norge
Fylke
Oslo
Gatenavn
Sognsvannsveien 20