Forskningsportalen fou.no

Disputas: Anastassia Serguienko

Beskrivelse

MSc Anastassia Serguienko ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD:http://www.mn.uio.no/ibv/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2017/serguienko_anastassia_disp.html

Location information

Auditoriet, forskningsbygget (K-bygget), Radiumhospitalet, Montebello

Land
Norge
Fylke
Oslo
Gatenavn
Ullernchausseen 70