Forskningsportalen fou.no

Disputas: Modernismens levende former

Kalender
foukalender@gmail.com
Dato
20.10.2017 13:15 - 15:15
Sted

Beskrivelse

Master Peter J. Meedom ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d):http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2017/meedom.html

Location information

Sentrum, Oslo, Norge

Land
Norge
Fylke
Oslo
By
Oslo