Forskningsportalen fou.no

Disputas: Fremskritt i konflikt og tilbakeskritt i fred

Kalender
foukalender@gmail.com
Dato
17.08.2018 12:15 - 14:15
Sted

Beskrivelse

Master Samiksha Koirala ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.):http://www.hf.uio.no/imk/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2018/koirala.html

Location information

FORUM, Forskningsparken

Land
Norge
Fylke
Oslo
Gatenavn
Gaustadalléen 21