Forskningsportalen fou.no

Disputas: Jens-Morten Hanssen

Kalender
foukalender@gmail.com
Dato
16.02.2018 13:15 - 15:15
Sted

Beskrivelse

Cand.philol. Jens-Morten Hanssen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.):http://www.hf.uio.no/iln/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2018/hanssen.html

Location information

Kristian IVs gate 8, 0164 Oslo, Norge

Land
Norge
Fylke
Oslo
Gatenavn
Kristian IVs gate 8