Forskningsportalen fou.no

Helse

Gir bedre opplevelse ved keisersnitt

I syv år har anestesilege Jana Christine Kuhn (37) forsket på keisersnitt ved Bærum sykehus. Målet har vært å gjøre opplevelsen bedre for mor og barn.

Helseforetak og kritiske perspektiver

De Regionale Helseforetakene (RHF) vil bli et het diskusjonstema i den kommende politiske debatten fram mot Stortingsvalget.

Verdens malariadag 25 april

25 april markerte WHO verdens malariadag. Dagen ble stiftet i 2007, og formålet med dagen er å bidra til bedre utdanning og økt kunnskap runt sykdommen.

Industriprodusert mat bidrar med cirka 75 prosent av det saltet vi får i oss i løpet av en dag. Nå samarbeider matindustri og forskere om å redusere saltmengden.

IBM Watson lager en «helse-sky». Målet er å fremme kvaliteten og effektiviteten på personlige helsetjenester.

Det slår Nordens Nordens Välfärdscenter i en ny forskningsrapport. Forskerne har forsket på barn i fosterhjem med fokus på helse og skolegang.