Selv den mildeste formen for seksuell trakassering kan gi alvorlige følger for unge som utsettes for det. Jenter sliter mest.