Det bekreftes av anerkjent vitenskapelig tidsskrift.

Forskere ved SINTEF, NTNU og St. Olavs hospital ved Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling har lenge jobbet med bruk av 3D ultralyd i ulike kliniske prosedyrer. Det har resultert i en rekke artikler om metoder for 3D ultralyd avbildning. En oppsummeringsartikkel (Review) publisert i oktober-nummeret av det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Ultrasound in Medicine and Biology bekrefter at miljøet i Trondheim er blant de fremste på dette feltet.

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no