«Skoleelevers psykiske helse» er en ny rapport fra Nordens Välfärdscenter.

Rapporten viser sammenhengen mellom skolemiljø og unges psykiske helse. Og resultatene kommer fra ulike studier innen området.

Rapporten viser blant annet at psykosomatiske plager er mest vanlig i Sverige og Norge, og minst vanlig i Danmark.
Dette er den første rapporten som er sammenstilt i prosjektet Unge i Norden. Fokuset ligger på de nordiske skoleelevenes psykiske helse med støtte i resultatene fra WHO-studiet «Skolbarns hälsovaner». Studiet har har foregått i perioden 1985 og 2014. I rapporten sammenlignes resultater fra Finland, Sverige, Norge og Danmark.

Prosjektet Unge i Norden kommer det neste året til å lage flere rapporten som fokuserer på den nåværende situasjonen for unge i norden med det formål å finne ut hvilke tiltak som behøves for en forbedret velferd.

 

Rapporten kan du laste ned her.