Ny forskning fra Københavns Universitet viser at fordelene ved trening har større innvirkning på helsa vår enn de negative bivirkningene fra luftforurensing.

Undersøkelsen viser at selv om luftforurensning er skadelig for helsa, så bør dette likevel ikke være en hindring for å trene i urbane og bynære miljøer.

«Selv for de menneskene som bor i de mest forurensede områdene i Købehavn, er det sunnere å løpe en tur eller å gå og sykle til jobben, enn å være inaktiv» sier Lektor Zorana Jovanovic Andersen fra Center for Epidemiologi og Screening ved Københavns Universitet

Forskningsprosjektets resultater er publisert i det internasjonale tidsskriftet Environmental Health Perspectives. Selve studien kan du laste ned her.

Hindrer luftforurensning trening?

Det er velkjent at fysisk aktivitet nedsetter risikoen, mens luftforurensning øker risikoen for tidlig død. Fysisk aktivitet øker indåndingen og deponeringen av luftforurensede partikler i lungene, noe som kan forsterke forurensingen skadelige bivirkninger ved trening.

– Luftforurensning blir ofte sett på som en hindring for å trene i urbane områder. Men i lys av den økende belastning på helsevesenet på grunn av fysisk inaktivitet og fedme, støtter vår studie opp om de tiltak som fremmer fysisk trening, også i urbane områder med høy luftforurensning, sier Zorana Jovanovic Andersen.

– Men vi anbefaler likevel at folk trener og sykler i grønne områder, parker og skoger med lav luftforurensning og ikke på trafikkerte veier, når det er mulig, legger hun til.

Undersøkelsen

Dette er den første store befolkningsbaserte, langsiktige gruppestudie som har sett på den overordnede effekten av både fysisk aktivitet og luftforurensning ved for tidlig død. Studien er basert på kvalitetsdata om både fysisk aktivitet og opptak av forurensede luftpartikler.

Undersøkelsen omfatter 52.061 personer på 50-65 år fra Aarhus og København, der alle deltok i gruppeundersøkelsen ”Kost, kræft og helbred”. Fra 1993-97 opplyste de om deres fysiske fritidsaktiviteter, som idrett, sykling til/fra jobb og i fritiden, hagearbeid  og gåturer. Forskerne estimerte deretter graden av trafikal luftforurensning på deres hjemmeadresse.

5.500 deltagere døde innen 2010, og forskerne observerte ca. 20% færre dødsfall blant de deltagerne som var fysisk aktive enn blant de som ikke var fysisk aktive, selv for de deltagere som bodde i de mest forurensede områdene av Aarhus og København, blant annet nær tett trafikkerte veier.

– Det er også viktig å nevne, at resultatene først og fremst sier noe om Danmark og områder med lignende mengder av luftforurensning. Det ser muligens annerledes ut i byer med en mye høyere konsentrasjon av luftforurensning, slik man ser det andre steder i verden, konkluderer Zorana Jovanovic Andersen.

Kontakt:
Lektor Zorana Jovanovic Andersen
Telefon: (+45) 20 74 04 62

 

Pressemeldingen er oversatt fra dansk.