25 april markerte WHO verdens malariadag. Dagen ble stiftet i 2007, og formålet med dagen er å bidra til bedre utdanning og økt kunnskap runt sykdommen.

Selv om antallet tilfeller går nedover, dør i følge WHO, over 429.000 mennesker årlig av Malaria. I 2015 ble det beregnet over 212 millioner tilfeller av sykdommen. I områdene sør for Sahara skjer 90 prosent av dødsfallene og av disse er 70 prosent barn.

Mangler tilgang

Over hele Afrika mangler millioner av mennesker fortsatt tilgang til de verktøyene de trenger for å forebygge og behandle sykdommen. Mangel på finansiering og dårlige helsesystemer begrenser tilgangen til livreddende tiltak. Det truer oppnåelsen av de globale målene som er satt.

I 2015 utgjorde finansiering til bekjempelse av malaria på 2.9 milliarder dollar. Det er i følge WHO ikke nok. Både lokale og internasjonale bidrag må økes vesentlig hvis de globale målene skal nås.

Årsrapport om malaria

World Malaria Report 2016 oppsummerer målene i den globale strategien for Malaria for årene 2016-2030. Den presenterer informasjon om 26 indikatorer i fem WHO regioner og 91 endemiske land og territorier.

Fakta om Malaria

  • I 2015 var det 212 millioner tilfeller av malaria over hele verden
  • Mellom 2010 og 2015 ble det målt 21% reduksjon av alle malariaforekomster
  • Mellom 2010 og 2015 ble det målt 29% reduksjon i global malariadødelighet

Les mer om Malaria: