Alexandra Havdahl ble tildelt prisen for beste kliniske avhandling i 2016  av nternational Society for Autism Research (INSAR).

Havdahl mottok prisen på konferansen International Meeting for Autism Research (IMFAR) som fant sted i San Francisco i mai 2017.

Arbeidet med doktorgraden fant sted ved ved ABC-studien ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Folkehelseinstituttet og Weill Cornell Medical College ved Cornell University i New York. Studien gikk ut på hvordan oppdagelse og kartlegging av tegn på autisme kan forbedres slik at barn kan få tilpasset hjelp så tidlig som mulig.

Resultatene viste at kartleggingsverktøy for autisme fungerte svært forskjellig avhengig av barnas generelle utviklingsnivå, hvorvidt barna også hadde andre vansker som angst eller hyperaktivitet, og hvorvidt foreldrene allerede var bekymret for at barnet kunne ha autisme. I avhandlingen drøfter Alexandra mulige løsninger for å forbedre verktøyene og hvordan forskere og klinikere kan bruke verktøyene bedre.

Nå jobber Alexandra Havdal som postdoktor ved Universitetet i Bristol, England. Der forsker hun på årsaker til autismespekterforstyrrelser og andre utviklingsforstyrrelser.

Et sammendrag av studien finner du her:

http://www.sv.uio.no/psi/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2016/Havdahl/viten.html