Forskningsportalen fou.no

Kultur

Surfing i unikt kulturlandskap Foto:Stan Shebs

Frå heile verda kjem stadig fleire ungdomar for å prøve bølgjene i Hoddevik på Stad. Inne på land kan den siste bonden om nokre år kome til å avvikle drifta.

llustrasjon: François Dubois, Wikipedia

I år markerer vi at det er 500 år siden Martin Luther åpent kritiserte den katolske kirken. En rekke blodige religionskriger ble utkjempet etter kirkesplittelsen som Martin Luther først ikke ville ha. Hvorfor gikk det så galt?