Forskningsportalen fou.no

Miljø

Ungdommen viktig for havet

Regjeringen har lagt fram sin havstrategi. Arbeiderpartiet vil at Norge skal sette internasjonal dagsorden for en bærekraftig bruk av havressursene. Forskning og næringsliv er sentrale aktører i politikernes ambisjoner.

Forsker på is i arktis

Fysiker Ane Schwenke Fors har nylig skrevet en doktorgradsavhandling der hun har optimalisert metodene for iskartlegging til havs i Arktis. Overvåkning med bruk av satelittbilder er et av verktøyene som brukes.

Illustrasjonsfoto: GK

Strengere energikrav gir oss bygninger med svært lavt oppvarmingsbehov, selv på kalde dager. Med god prosjektering og drift kan hele behovet dekkes med temperert luft fra ventilasjonsanlegget.

I flere tusen år har vi mennesker høstet av naturens ressurser, og slik har vi bidratt til å forme landskapet. Mye av naturen rundt oss er derfor ikke bare påvirket av vår tilstedeværelse, men direkte formet av langvarig og systematisk bruk.