Fysiker Ane Schwenke Fors har nylig skrevet en doktorgradsavhandling der hun har optimalisert metodene for iskartlegging til havs i Arktis. Overvåkning med bruk av satelittbilder er et av verktøyene som brukes.