Forskere ved Washington State University har i et forskningsprosjekt funnet en metode for å lage flybensin av en vanlig svart sopp som finnes i naturen.

I løpet av 5 år håper forskerne på å kunne lage en økonomisk forsvarlig produksjon av biobrensel.

Under ledelse av Birgitte Ahring, direktør ved Bioproducts, Sciences and Engineering Laboratory ved WSU Tri-cities, har forskerteamet brukt soppen Aspergillus carbonarius SAK 5010 for å lage hydrokarboner, som er hovedkomponenten i flydrivstoff. Soppen finner man i naturen blant råtnende løv og frukt og jord, melder Science Daily.

På en diett av havregryn produserte soppen flest hydrokarboner, men det fungerte også med strå av hvete og ikke-spiselige rester fra mais produksjon. I omtrent et tiår har sopp vært interessant innen forskning på produksjon av biobrennstoff. Soppen er selve nøkkelen for å produsere enzymer som kan konvertere biomasse til sukker. Tidligere forskning har vist at man kunne lage hydrokarboner av sopp, men det har vært begrenset til noen få arter som lever i regnskogen og mengden av hydrokarboner ble ikke rapportert.

«Ikke mange mennesker i verden kan faktisk gjøre dette. Den molekylære biologidelen av dette er komplisert», sier hun til Science Daily.

Forskerne fikk bistand av Kenneth Bruno, en forsker ved U.S. Department of Energy’s Pacific Northwest National Laboratory, som har utviklet en viktig metode for genetisk manipulasjon av soppen. Forskingen har mottatt støtte fra Det Strategiske Forskningsråd i Danmark, som nå er en del av Danmarks Innovasjonsfond.