Ny forskning viser at vindkast har betydning for beregningen av energibruk i hus.

Det viser forskning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fredag 19. desember 2014 forsvarer forsker Dimitrios Kraniotis ved Treteknisk sitt doktorgradsarbeid ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Gjennom forskningsarbeidet har Kraniotis satt fokus på vinddrevet luftinfiltrasjon, og spesielt vindkast. Arbeidet hans har betydning for beregningen av energibruk i hus.

Tittelen på forskningsprosjektet til Kraniotis er” Dynamiske egenskaper ved vinddrevet luftinfiltrasjon i bygg – Virkningen av vindkast under ustabile vindforhold”. Gjennom sitt arbeide har han forsøkt å finne ut mer om betydningen av vindkast og luftlekkasjer i hus, med fokus på betydning av strømningsberegninger ved utette hus. Mens andre har sett på vind fra enkelte retninger, har Kraniotis sett på turbulens, som er svært kompleks.

Gjennom doktorgradsarbeidet har Kraniotis også har funnet frem til mer nøyaktige og realistiske beregninger av luftinfiltrasjonsrater i bygninger.

Dimitrios Kraniotis (33) er i dag engasjert som forsker på Treteknisk ved avdelingen Bygg og Marked. Han er utdannet sivilingeniør fra Aristoteles Universitet i Thessaloniki (AUTh) i Hellas, og har levert doktorgraden ved NMBU.

Kraniotis har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent ved laboratorium for bygningsfysikk ved AUTh, samt vært frilansskribent for det tekniske fagtidsskriftet KTIRIO. Han har vært engasjert som foreleser på høgskoler og universiteter, både i Hellas og Norge. Under arbeidet med doktorgraden har Kraniotis vært veiledning for masterstudenter og samarbeidet med Treteknisk institutt og Institutt for Skog og Landskap med fuktighet og bufferkapasitet i massivtre, samt inneklima og treoverflater.

På Treteknisk arbeider Kraniotis med forskningsprosjektet HOME, (Holistic Monitoring of indoor Environment) og med prosjekter relatert til bygningsfysikk, blant annet massivtrekonstruksjoner.

 

Om Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) ble etablert i 1949 som et bransjeforsknings-
institutt for treindustrien i Norge. Treteknisk er en frittstående forskningsforening og eies av ca 
130 medlemsbedrifter. Treteknisk skal fremme medlemsbedriftenes lønnsomhet ved bruk av oppdatert kunnskap om trevirke – dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.