De to amerikanske matematikerne fikk prisen for sitt fruktbare bidrag til teorien for ikkelineære partielle differensialligninger og deres anvendelser i geometrisk analyse.

Den 25 mars annonserte Akademiets preses Kirsti Strøm Bull prisvinnerne av Abelprisen for 2015. Prisen blir tildelt dei amerikanske matematikerne John F. Nash Jr. og Louis Nirenberg for vesentlige bidrag til teorien for ikkelineære partielle differensiallikninger.

Partielle differensiallikninger
Nash og Nirenberg er anerkjente for sine bidrag til feltet partielle differensiallikninger, som opprinnelig blei utarbeidet for å beskrive fysiske fenomen. De to forskerne kjenner hverandre fra studietiden. Men selv om de aldri formelt samarbeidet om artikler, men har de likevel hatt stor innflytelse på hverandre i 1950-årene.

John F Nash Jr.
John F. Nash Jr. er 86 år og har jobbet hele sin karriere ved Princeton University og Massachusetts Institute of Technology. I 1950-årene beviste Nash viktige teoremer om partielle differensialligninger som av hans fagfeller er ansett som hans dypeste arbeid.

Nash er også kjent for å ha mottatt Nobelprisen i økonomi i 1994 for sine spillteorier. Prisen fikk han på bakgrunn av en artikkel han skrev om matematikken for beslutningstaking. I filmen A Beautiful Mind fra 2001 er det nettopp arbeidet med disse teoriene som skildres.

Louis Nirenberg
Louis Nirenberg er 90 år og har arbeidet ved Courant Institute of Mathematical Sciences ved New York University. Nirenberg er født i Canada og har hatt en av de lengste og mest feirede karrierene innen matematikk. Han har vært en aktiv forsker og frembrakt betydelige resultater helt frem til 70 års alder.

Prisutdelingen
Abelprisen har vært utdelt årlig siden 2003 og i år vil Hans Majestet Kong Harald ut prisen under ein seremoni i Oslo den 19. mai.

 

Les mer om prisen på http://www.abelprisen.no/