Forskningsportalen fou.no

Samfunn

Kronikk av: Noralv Veggeland, professor i offentlig politikk, HiNN, Lillehammer

Kronikk av:Noralv Veggeland, Professor I offentlig politikk, HINN, Lillehammer.

Kronikk av: Noralv Veggeland, professor i offentlig politikk, Hinn, Lillehammer.

Kronikk: Noralv Veggeland, Professor i offentlig politikk, Høyskolen i Innlandet, Lillehammer

Kronikk: John Maynard Keynes (1883 -1946) var en stor britisk økonom, og skapte på mange måter de bærende prinsippene for etterkrigstidens sosialdemokratier.

Vil utrydde ekstrem fattigdom

Økonomiprofessor Jeffrey D. Sachs beskrives som en rambukk og en bølle som brøyter seg vei mot et hårete mål: global utryddelse av ekstrem fattigdom.

Erna Solberg - Høyre. Foto: Erik Norrud/Høyre

Høyresiden i norsk politikk vil tape Stortingsvalget til høsten. Både Høyre og Fremskrittspartiet taper stemmer på meningsmålingene, og folk avviste slik deres politikk i Regjering.

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Globalisering, det vil si mer handel og investeringer over landegrensene, har bidratt til stor sosial og økonomisk ulikhet i mange land i verden.

– Norske sjømateksportører bør pleie forholdet til sine russiske kunder også mens det er importforbud, sier markedsforsker Gøril Voldnes.