Nordens Välfärdscenter har utviklet et nytt nettsted for nordisk samarbeid om integrering og inkludering.

Formålet med det nye nettstedet er å gjøre det enklere for folk å jobbe med integrering, både i forhold til å finne ny kunnskap og å få inspirasjon til nytt arbeid.

På nettsiden kan man finne dagens forskning, nyheter og konferanser i migrasjonsfeltet, samt informasjon om hvilke aktører som arbeider med i integreringen i hvert land.

Besøk nettstedet her: http://www.nordicwelfare.org/integrationnorden/