Kronikk: Noralv Veggeland, Professor i offentlig politikk, Høyskolen i Innlandet, Lillehammer

Det er slutt på CIA’s hemmelige involvering i Syria, det dyreste programmet til CIA i dets historie. Nye oppgaver venter. Droner og bomber overtar. Det aktuelle CIA- programmet har kostet amerikanske skattebetalere mer enn kr 9 000 milliarder og virket som et nav i en krig som har kostet minst 400 000 mennesker livet. New York Times meldte nylig at CIAs direktør, Mike Pompeo, anbefalte for President Donald Trump å avvikle programmet med å bevæpne og trene syriske opprørere. Trump avsluttet dette programmet umiddelbart med en endring til en ny strategi for mer direkte militær handling. Blant annet CIA har fått nye brutale oppgaver.

De US støttede syriske opprørerne er nå sterkt svekket etter lang tids bombing fra russiske og syriske fly, og de har tilhold på stadig minkende arealer i Syria. Det er arealer President Assads regjeringsstyrker ennå ikke har gjenerobret. CIA’s våpentilførsel til opprørerne blir stadig mer til våpen i hendene på terroristgrupper knyttet til Al Qaeda. Assads styrker får også del i disse våpen ved at rebeller skifter lojalitet og side i konflikten. USA imperiet som CIA representerer mister innflytelse og makt i Syria og dets naboland. Det gjør imperiet fordi det ikke forstod og mistolket «den arabiske våren». I løpet av våren 2011 foregikk det store folkelige opprør mot myndighetene i mange land i Midtøsten og i Nord-Afrika. Protestbevegelsene under det som er kjent som "Den arabiske verden" krevde først og fremst at den sittende diktatoren i de ulike landene skulle gå av. Opprørene inspirerte hverandre, men utviklet seg forskjellig. I Syria skulle CIA bringe opprøret mot Assad inn i USAs globale imperiets fold. - En supermakts forestilling med tragiske følger. Det ble en langvarig krig, med katastrofale følger for land og befolkning.

Når historien om Syriakonflikten skal skrives vil USAs rolle, gjennom sin finansiering av opprøret, bevæpning av opprørene og bombing, bli tildelt et hovedkapittel. Når nå Washington har avsluttet sitt «$ 1 billion program» er det på tide å se nærmere på hva som gikk galt, sett utenfra. Det var jo et program annonsert ideologisk som støtte til «moderate opprørere» i Syria. Denne annonseringer kjenner vi også her i Norge for å begrunne vårt bidrag med soldater og opplæring av opprørsk grupper i denne famøse krigen. Norge står lojal ved USAs side uansett. Sannheten er at ingen er moderat i en brutal og aggressiv krig som den i Syria.

Annonseringen fra både USA og Norge om støtte til bare moderate opprørere er altså løgn. CIA’s oppdrag var å sikre USAs globale interesser i den arabiske våren med Syria i særlig fokus. Hensynsløst og uten å nevnes ble programmet iverksatt som et klart brudd med internasjonal lov, folkeretten, om ikke-intervensjon i et annet land, Syria. Det ble heller ikke nevnt at CIA’s inngripen i stor grad var en støtte til ikke-syriske grupper, innvandret til landet, ikke for å etablere en demokratisk styreform, men heller for å opprette et religiøst og kulturelt tyranni i kjølvannet av den arabiske våren. Blindet av imperieinteresser fornektet USA og CIA denne realiteten i sin krigsretorikk.

La oss se dette i perspektiv. La oss forestille at det var Russlands FSB som hadde satt opp og drevet et program tilsvarende det til CIA. Det ville bety støtte til bevæpnede grupper dominert av religiøse islamske ekstremister med ansvar for tortur, kvinneundertrykking og henrettelser i stort omfang. Målet med dette var å styrte en sekulær regjering i en multi-religiøs og multi-etnisk stat slik tilfellet Syria representerte før krigen. Vi kan bare forestille også de kraftige, hysteriske og selvrettferdige reaksjonene fra vestlige regjeringer. For dem som hevder at vestlig involvering i Syriakonflikten kun innebærer støtte til moderate religiøse grupper og ikke til ekstremister og terrorister, er en påstand som straks vil bli avvist av det syriske folk. De har opplevd på kropp og sjel krigens grusomhet fra alle parter i konflikten. New York Times artikkel om dette tema vises det det faktum at straks CIA’s trenede opprørere begynte sin krig inne i Syria mistet CIA oftest muligheten til å kontrollere dem. Selv om Nusra-opprørerne var effektive i kampen mot Assad’s tropper, var deres tilknytning til Al Qaeda et problem. Støtten måtte forbli hemmelig og skjult. Helt fra begynnelsen har Washington-eliten og deres allierte eliter i Natoland som Norge feiltolket hendelser, ikke bare i Syria men i regionen som helhet. Den kristne vesten kan ikke vinne krigen og folkelig oppslutning. Som for Russland vil det eventuelt dreie seg om å sikre maktposisjoner og baser med sikte på varig tilgang til de enorme og livsviktige olje- og gassforekomstene i regionen. Og trodde virkelig CIA og Washington at deres snille og moderate opprørsgruppene de støttet, med skinnende US-våpen og utstyr, ville forbli upåvirket i krig, delvis med hverandre og med Assads styrker. Var de så naive og missinformert?

Nei. Den såkalte arabiske våren skapte situasjonen, og overrasket imperiemakten USA i dens omfang og hurtige geografiske spredning i 2011. Resultatet var panikk i Washington over hva den betydde for USAs framtidige innflytelse i Midtøsten. Ut av denne panikken kom det «hemmelige» CIA-programmet.