Til toppen

Stikkord: anti-globalisering

Samfunn og kultur

Anti-globalisering og USA-proteksjonisme

Globalisering, det vil si mer handel og investeringer over landegrensene, har bidratt til stor sosial og økonomisk ulikhet i mange land i verden. Men nå synes det som om det blåser en politisk vind i retning av nasjonal proteksjonisme. Det skjer i hvert fall i USA med Donald Trump som ny president. Det dreier seg […]