Hvordan søke støtte til FoU prosjekter?

Det finnes en rekke støtteordninger og programmer hvor man kan søke om støtte til forskningsprosjekter.

Norges forskningsrådet
Se utlysninger fra Forskningsrådet.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet, for 2020

SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten og kan bidra med finansiering for ulike prosjekter

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge finansierer prosjekter for Innovasjon og utvikling.

Regionale Forskningsfond
Regionale forskningsfond (RFF) skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling basert på fylkenes FoU-planer.

SIVA
Sivas samfunnsoppdrag handler om å tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge.