Per Kristian Alnes PhD-stipendiat i ski-prosjekt

Forskningsprosjektet Innovative Pricing Approaches in the Alpine Industry (iPaaSki) har ansatt Per Kristian Alnes (53) fra Øyer som doktorgradsstipendiat. –Det er en spennende utfordring, sier Alnes, som gleder seg til å bruke tid til faglig fordypning. Alnes har de siste 13 år arbeidet som forsker ved Østlandsforskning, der han blant har vært prosjektleder for Norges… Les mer » Innlegget Per Kristian Alnes PhD-stipendiat i ski-prosjekt dukket først opp på Østlandsforskning.

Denne artikkelen ble publisert på ostforsk.no, og du kan lese hele artikkelen her: https://www.ostforsk.no/per-kristian-alnes-phd-stipendiat-i-ski-prosjekt/

Slipp til kvinnene i idretten!

Kun en av fire trenere i Innlandet er kvinner. Det blir for enkelt å si at det er kvinnenes egen skyld. Det må settes inn tiltak for å gi kvinner selvtillit, mestringstro og trygghet. Av Tonje Lauritzen og Asbjørn Kårstein Lav selvtillit og manglende trygghet kan være en forklaring, men er ikke årsak til den… Les mer » Innlegget Slipp til kvinnene i idretten! dukket først opp på Østlandsforskning.

Denne artikkelen ble publisert på ostforsk.no, og du kan lese hele artikkelen her: https://www.ostforsk.no/slipp-til-kvinnene-i-idretten/

Fagpolitisk forskning fra den politiske høyresiden

Kronikk av Noralv Veggeland, professor i offentlig politikk, Lillehammer.…

Fler-elite makt og styring

Kronikk av Noralv Veggeland, professor i offentlig politikk, Lillehammer.…

Fritidsboliger bidrar med verdiskaping

Bygging av fritidsboliger har siden år 2000 bidratt med 90 milliarder i verdiskaping i fjellområdene i Sør-Norge. Det anslår forfatterne bak rapporten Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområdet, forskerne Tor Arnesen og Håvard Teigen ved Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet. I disse områdene har antallet fritidsboliger økt med cirka 3500 i året. Forskerne anslår at det… Les mer » Innlegget Fritidsboliger bidrar med verdiskaping dukket først opp på Østlandsforskning.

Denne artikkelen ble publisert på ostforsk.no, og du kan lese hele artikkelen her: https://www.ostforsk.no/fritidsboliger-som-vekstimpuls/

Ringvirkninger av kulturfestivaler

Stedstilknytting, særpreg og lokal forankring styrker kulturfestivalene i Oppland. Dette framgår av rapporten Ringvirkninger av kulturfestivaler i Oppland, som presenteres i Valdres denne uke. På oppdrag for Oppland Fylkeskommune har Østlandsforskning de siste to årene undersøkt ringvirkningene av åtte kulturfestivaler i Oppland. Festivalene har levert regnskapene og det har blitt gjort publikumsundersøkelser. Disse festivalene har… Les mer » Innlegget Ringvirkninger av kulturfestivaler dukket først opp på Østlandsforskning.

Denne artikkelen ble publisert på ostforsk.no, og du kan lese hele artikkelen her: https://www.ostforsk.no/ringvirkninger-av-kulturfestivaler/

Økonomen Keynes i ny drakt

Kronikk av Noralv Veggeland, professor i offentlig politikk, Lillehammer.…

Vellykket Norges Bank-seminar på Raufoss

Det var for en full sal Sentralbanksjefen Øystein Olsen holdt sin presentasjon om utsiktene for norsk og innlandets økonomi denne uke. 120 personer fant veien til Norwegian Catapult Centre på Raufoss i anledning det årlige næringsseminar for kontakter i Norges Bank nettverk region Innland. Presentasjonen til Sentralbanksjefen er tilgjengelig her Bakgrunn Norges Bank, som er… Les mer » Innlegget Vellykket Norges Bank-seminar på Raufoss dukket først opp på Østlandsforskning.

Denne artikkelen ble publisert på ostforsk.no, og du kan lese hele artikkelen her: https://www.ostforsk.no/vellykket-norges-bank-seminar-pa-raufoss/

Den store Jürgen Habermas 90 år.

Kronikk av Noralv Veggeland, professor i offentlig politikk, Lillehammer.…

Får EU-midler for forskning på innvandring

Østlandsforskning er en av partnere i det nye Horisont 2020-prosjektet MATILDE. Forskningspartnere i 10 europeiske land skal undersøker hvordan migrasjon påvirker lokal utvikling og samhørighet. Hypotesen er at utenlandsk innvandring kan være viktig for sosial og økonomisk utvikling i rurale fjellregioner.

Denne artikkelen ble publisert på ostforsk.no, og du kan lese hele artikkelen her: https://www.ostforsk.no/far-eu-midler-for-forskning-pa-innvandring/