Med sin ekspertise innen havteknikk kan Singapore bygge flytende byer i sjøen til både industri og boliger. Når får de støtte fra SINTEF.

Med støtte fra SINTEF jobber Singapore nå med å utvikle flytende strukturer som er i stand til å håndtere byens kritiske plassmangel. Flytende distrikter er blant byens visjoner for framtiden.

Underjordiske prosjekter

I mer enn et tiår har SINTEF allerede vært involvert i utviklingen av underjordiske prosjekter i Singapore. I prosjektet har også norske Multiconsult deltatt.

SINTEF avtale

Men nå fortsetter utviklingen til havs. Avtalen som ble signert av SINTEF inkluderer en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter som vi hjelpe Singapore til å utnytte store flytende strukturer for et bredt spekter av bruksområder. Først for energilagringsformål og brofundamenter etterfult av hele flytende distrikt og bunkering anlegg for sjøfartøyer. 

Det er de to SINTEF-instituttene SINTEF Ocean og SINTEF Building som skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med National University of Singapore.

Les mer mer om prosjektet hos SINTEF.