Forskning i Universitet og høgskolesektoren

Universiteter

Vitenskapelige høgskoler

Høgskoler

 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Dronning Mauds Minne
 • Forsvarets høgskole
 • Forsvarets ingeniørhøgskole
 • Forsvarets etteretningshøgskole
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høyskolen Kristiania
 • Kunst- og designhøgskolen i Bergen
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Krigsskolen
 • Lovisenberg Diakonale Høgskole
 • Luftkrigsskolen
 • NLA Høgskolen
 • Politihøgskolen
 • Sámi allskuvla/Samisk høgskole
 • Sjøkrigsskolen
 • Stiftelsen Diakonova
 • Westerdals Oslo ACT

Høgskoler med akkrediterte studietilbud

 • Atlantis medisinske høgskole
 • Barratt Due Musikkinstitutt
 • Bergen arkitekthøgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høyskolen for dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Norges dansehøyskole
 • Noroff
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk gestaltinstitutt
 • NSKI Høyskole
 • Rudolf Steinerhøyskolen
 • Skrivekunstakademiet