Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har i dag tilsatt Curt Rice som ny rektor


– Jeg gleder med til å bli kjent med ansatte og studenter, og sammen med dem og våre samarbeidspartnere skrive HiOAs neste kapittel, sier Curt Rice.

Rice kommer fra en stilling som professor på Institutt for språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT) og tiltrer som rektor ved HiOA 1. august i år. Han er professor med doktorgrad i lingvistikk fra University of Texas.

– Høgskolen har en viktig rolle i å støtte opp om velferdstjenestene. HiOA leverer kompetanse til samfunnet gjennom utdanninger, forskning og utviklingsarbeid på viktige områder som blant annet skole, helse og teknologi. Vi må dyrke frem fagmiljøer på toppnivå og en suveren administrasjon som legger til rette for kjerneoppgavene, sier Rice.

– Jeg vil arbeide for at HiOA skal ta den plassen institusjonen fortjener. Vi skal sette tydelige fotavtrykk både nasjonalt og internasjonalt, og selvsagt skal vi bli universitet.

HiOAs nye rektor er i dag leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) og styreleder i forskningsdatabasen CRIStin.Han har ledererfaring fra Senter for fremragende forskning i teoretisk lingvistikk og fra sin tid som prorektor for forskning og utvikling ved UiT og. I dag er han medlem av styret ved UiT.

Blir HiOAs første tilsatte rektor

Curt Rice blir den første rektoren som er tilsatt, etter at HiOA i fjor vedtok å gå over fra valgt ledelse til enhetlig ledelse med tilsatt rektor. Et bredt sammensatt innstillingsutvalg med representanter for ansatte og studenter har vurdert og intervjuet kandidatene.

– Jeg er overbevist om at Curt Rice vil bli en god og tydelig leder for HiOA. Han har solid erfaring med ledelse og forskning, og jeg tror han vil sette HiOA på kartet gjennom å være en markant debattant i spørsmål om høyere utdanning, sier styreleder og dagens rektor, Kari Toverud Jensen.

Kontakt

Påtroppende rektor Curt Rice, telefon: 464 14 635
Styreleder Kari Toverud Jensen, telefon: 416 57 980
Senior kommunikasjonsrådgiver Stig Nøra, telefon: 402 47 206